DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website informatief.financieeldossier.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1.Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortlvloeien.
2.Financieel Dossier Demo en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de informatief.financieeldossier.nl. Hetzelfde geldt voor voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen informatief.financieeldossier.nl. Financieel Dossier Demo is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
3.Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Financieel Dossier Demo en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.
4.Financieel Dossier Demo heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
5.Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Deventer onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website informatief.financieeldossier.nl, althans van de website(s) Financieel Dossier Demo voortvloeiende geschillen met Financieel Dossier Demo.
6.Financieel Dossier Demo heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Financieel Dossier Demo zijn aanvaard.

Deventer, april 2002.

Disclaimer printen